Üyelik Sözleşmesi
Mesafeli Satış Üyelik Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ 
İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Ev İçin Herşey ile evicinhersey.com sitesine işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan Üye arasında, Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile, karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

MADDE 1 - KONU 
İşbu sözleşmenin konusu, Site’de mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm Hizmetler’in, bu Hizmetler’den yararlanma ile satış şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı, işbu sözleşme ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak, yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak, açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

MADDE 2 - SATICI BİLGİLERİ
Marka: Ev İçin Herşey
Firma Ünvanı: Ev İçin Herşey
Adres: Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 2295 Sk. 6E Prestij Evleri A5 Blok D:3 Esenyurt İstanbul
Email: info@evicinhersey.com

MADDE 3 - TANIMLAR
Site  : www.evicinhersey.com ve www.evicinhersey.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.
Üye(ler)  : Site’ye Ev İçin Herşey tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Ev İçin Herşey tarafından üyeliği onaylanan, Site'ye üye olan ve Site'de sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.
Hizmet(ler) : Site içerisinde, Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Ev İçin Herşey tarafından ortaya konulan uygulamalar; Üyelere sunulan indirimli fırsatlardır.
Sisteme Erişim Araçları: Üye’nin, yalnızca Üye tarafından bilinen, Üye Hesabı Yönetim Sayfası ve Hizmetler’e erişimini sağlayan, kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. bilgilerini; ifade etmektedir.
İşletme(ler) : Site’de satışa sunulacak ve ilan edilecek olan mal ve hizmetleri, Üye’ye bedeli karşılığında yine sitede ilan edilecek koşul ve şartlarda sunmayı kabul ve taahhüt eden gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

MADDE 4 - ALICI BİLGİLERİ 
Müşteri olarak www.evicinhersey.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 5 - Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
Üyelik, Sitenin ilgili bölümünden, Üye olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Ev İçin Herşey tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

MADDE 6 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ 
Satın alınan ürünün çeşidi, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. Satılan ürünlerimizde %8 KDV dahildir.Ev İçin Herşey önceden haber vermeksizin fiyatlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. 70 TL altındaki ürünlerin kargo ücretini kullanıcı ödemektedir.70 tl ve üzeri siparişler Ev İçin Herşey tarafından karşılanmaktadır.

MADDE 7 - GENEL HÜKÜMLER
7.1 - ALICI, Madde 6'da belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
7.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI'ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.
7.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Ev İçin Herşey sorumlu tutulamaz.
7.4 – Ev İçin Herşey, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
7.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Ev İçin Herşey' e ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Ev İçin Herşey ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
7.6 - Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının Alıcnın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Ev İçin Herşey'e ödememesi halinde, alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Ev İçin Herşey' e gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
7.7 - Ev İçin Herşey, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve def'aten ödenir.
7.8 - Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Ev İçin Herşey'e gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri Ev İçin Herşey tarafından karşılanacaktır.
7.9 - İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp Ev İçin Herşey'e faks veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 8 - CAYMA HAKKI 
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Ev İçin Herşey'e faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün Ev İçin Herşey'e gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 14 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder. işbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Ev İçin Herşey'in yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.


MADDE 9 - Hak ve Yükümlülükler

9.1. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri
a) Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’deki Hizmetler’den faydalanırken ve Site’deki Hizmetler’le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini; yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun Ev İçin Herşey'den tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

c) Üyeler’in, Siteler aracılığıyla Ev İçin Herşey tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Sisteme Erişim Araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar, tamamen Üyeler’in sorumluluğundadır. 

d) Ev İçin Herşey'in sunduğu Hizmetlerden yararlananlar ve Siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, Siteler dahilinde bulunan, Ev İçin Herşey ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, mal varlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, Ev İçin Herşey ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyeler’in Siteler üzerinde, işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Ev İçin Herşey doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

e) Ev İçin Herşey'in izni dışında, Üyeler’in, Siteler üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermeleri yasaktır. 

f) Üye, bu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlal ettiği takdirde, Ev İçin Herşey tarafından üyeliğinin iptal edilerek Siteyi kullanımına son verilebileceğini, gelecekte Siteyi kullanmasına engel olunabileceğini, satın aldığı çeklerin iptal edilebileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder.

g) Üye, Ev İçin Herşey tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, bu Sitede yayınlanan bilgi ve içeriği, etkinlikleri izlemek ve tanıtıcı bilgileri almak, kendi kullanımı için çek satın almak ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayımlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

h) Bu sitenin içeriği ve yazılımı, Ev İçin Herşey'e aittir ve telif hakkı korunmaktadır. SİTE sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır. Üye, bu uyarı veya tanıtma yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri silmeyeceğini veya kaldırmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

ı) ÜYE, SİTE'yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Ev İçin Herşey'in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. ÜYE, SİTE'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını da kabul ve taahhüt eder. ÜYE, Ev İçin Herşey'in altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını da kabul ve taahhüt etmektedir. ÜYE, Ev İçin Herşey'in açık ve yazılı iznini almadan, SİTE'nin içeriğini kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini (ticari olmayan ve kişisel amaçlarla kullanım durumları hariç) kabul ve taahhüt etmektedir. Bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, yetkisiz çek satışı, SİTE'nin yetkisiz çerçevelenmesi veya SİTE'ye yetkisiz bağlantı ya da SİTE'de bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere SİTE'nin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve medeni hukuk ve ceza hukuku tedbirleri ve ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere gereken bütün uygun hukuki tedbirler alınacaktır. 

i) Bu SİTE'yi, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açıkça yazılı izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla kullanan ÜYE'ların hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Özellikle, bu SİTE'ye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan ÜYE'lar, SİTE'ye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Bir ÜYE'nın bu SİTE'yi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin bize bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili ÜYE'nın ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan ÜYE'nın bu SİTE'ye erişim ve/veya SİTE'yi kullanım hakları iptal edilecektir. Ev İçin Herşey'in  ileri sürülen tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığına inanması halinde, kendi mutlak takdirine göre, o ÜYE'nın bu SİTE'ye erişim veya SİTE'yi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce de iptal etme hakkı saklıdır. 

j) ÜYE'nın, SİTE'yi başka bir SİTE'ye bağlanmak amacıyla ya da SİTE'ye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, SİTE'yi kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri sürebileceği talepleri, ÜYE bizzat üçüncü şahıslara, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararları tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini de kabul ve taahhüt etmektedir.

k) ÜYE SİTE'yi kullanmakla, SİTE hakkında veya SİTE ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini ve İstanbul Merkez mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını kabul etmektedir. 
 

9.2. Ev İçin Herşey'in Hak ve Yükümlülükleri 

a) Ev İçin Herşey, Siteler’de sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; hakkını saklı tutmaktadır, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. 

b) Siteler içerisinde, yalnızca Ev İçin Herşey tarafından, referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle, kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler, bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Siteler üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içerikleri hakkında, herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

c) Teknik sorunlar sebebiyle Site’ye erişimde yaşanan kesintilerden dolayı, Üyenin yaşayacağı sorunlardan Ev İçin Herşey sorumlu tutulamaz. 

d) Ev İçin Herşey, Siteler içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyeler’in işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmetler’de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Ev İçin Herşey tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyeler’in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Ev İçin Herşey tarafından ilgili Hizmetler’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyeler’e duyurulur. 

e) Ev İçin Herşey istediği zaman, Site’de belirtmek suretiyle, Hizmetler’i ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. Site’de bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu Hizmetler, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu Hizmetler’den değişiklikten önce faydalanan Üyeler’e de değişiklikle yeni şart ve koşullar uygulanacaktır. 

f) Ev İçin Herşey, Sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da SİTE'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da SİTE'ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. SİTE ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır. Ev İçin Herşey, Üyenın Siteden yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. Ev İçin Herşey, Sitenin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. Ev İçin Herşey, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, bu SİTE'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz. 

g) Ev İçin Herşey, SİTE üzerinde, Ev İçin Herşey'in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi İŞLETME'nin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTE'lerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Ev İçin Herşey tarafından, sahibinden izin alınmak suretiyle referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olabilir ve web SİTE'sini veya SİTE'yi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web SİTE'si veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web SİTE' leri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web Sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında CA'nın herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

h) Ev İçin Herşey; SİTE'nin üçüncü şahıs ÜYE'leri, reklamcıları ve/veya sponsorlarının Ev İçin Herşey hizmetiyle ilgili ya da ÜYE'nın SİTEyi ve/veya Ev İçin Herşey hizmetini kullanmasıyla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için her türlü sorumluluğu reddeder.Ev İçin Herşey, herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların SİTE'yle bağlantılı veya SİTE'ye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz. 

Bu sorumluluk sınırlamalarına izin verilmeyen ülkeler hariç, Ev İçin Herşey, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için ÜYE'ya karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İş bu koşulların Ev İçin Herşey'in sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve CAnın sorumluluğu buna göre belirlenecektir. 

I) ÜYE SİTE'yi kullanmakla, SİTE hakkında veya SİTE ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini ve İstanbul mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını kabul etmektedir.

MADDE 10 - Hizmetler

Ev İçin Herşey tarafından Siteler’de verilen Hizmetler’in temelinde, Site’de satışa arz edilen Hizmetler’in Üye ve/veya Üyeler’e gösterilmesi ve Hizmetler’in satışı yer almaktadır.

MADDE 11 - Gizlilik Politikası

Ev İçin Herşey, Site’de, Üyeler’le ilgili bilgileri, işbu sözleşmenin kapsamı dışında, işbu sözleşmenin EK-1 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında da kullanabilir. Ev İçin Herşey, Üyelere ait gizli bilgileri, işbu sözleşmenin kapsamı dışında, ancak Gizlilik Politikasında belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

MADDE 12 - Diğer Hükümler

12.1. Fikri Mülkiyet Hakları
a) Site’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “Ev İçin Herşey'in telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) Ev İçin Herşey'e  aittir.  3. Kişilerce kullanılması halinde Ev İçin Herşey Fikri Mülkiyet konusunda gerekeni yapacaktır.

12.2. Sözleşme Değişiklikleri
Ev İçin Herşey, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Üyeler’in tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

12.3. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Ev İçin Herşey, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Ev İçin Herşey için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilemeyecek veya bu durumlar için Ev İçin Herşey'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Ev İçin Herşey'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

12.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12.5. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme, Üye’nin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
Ev İçin Herşey, Üyeler’in işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve Siteler içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler fesih sebebiyle Ev İçin Herşey uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

12.6. Ev İçin Herşey'in Kayıtlarının Geçerliliği
Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Ev İçin Herşey kendi veri tabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Ev İçin Herşey'i yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.7. Yürürlük
İşbu sözleşme Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

12.8 -Satış Koşulları
a) SİTE'de ilan ve teklif edilen hizmetleri satın almak için SİTE'ye üye olmak gerekmektedir. 
b) SİTE'de satışa sunulan hizmetlerin ÜYE'lar tarafından satın alınması ve SİTE'de ilan edilen koşul ve şartlarla kullanılması ile sınırlıdır.

12.9 Yürürlük
İşbu sözleşme Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.